EducatiePit

EducatiePit is een groene pedagogische lessenreeks. Deze reeks is onder andere te gebruiken door leerkrachten en vrijwilligers bij het begeleiden van kinderen op het groene schoolplein of in de buurttuin.

Op www.educatiepit.nl vindt u meer informatie.

Doel:

Zoveel mogelijk kinderen in contact te laten komen met natuur in hun directe leefomgeving . We bereiken dit door middel van een ervaringsgericht onderwijsprogramma. We ondersteunen leerkrachten en vrijwilligers die hiermee aan de slag gaan.

Dit lesprogramma is zo gemaakt dat het voor elke plek te gebruiken is. Het kan op veel verschillende locaties worden aangeboden.

Werkwijze:

Aan de hand van de docentenhandleidingen stelt de leerkracht zelf de les samen. De leerkracht kiest de lesonderdelen, er zijn vijf opties per les, om de les vorm te geven. De lesopbouw loopt parallel met de seizoenen en kringloop van de natuur. Met behulp van een werkboekje worden de leerlingen in acht lessen het jaar rond op pad gestuurd. De rode draad in de lessen zijn de vierkante meter moestuintjes waar de leerlingen voedsel gaan verbouwen. Er is ruim voldoende lesvariatie wat zorgt voor een mogelijkheid tot zelfontwikkeling spelenderwijs. Aan bod komen o.a. de natuur, actief doen, (samen)werken, creativiteit, uitdagingen, rekenen, beleven, ondervinden, oogsten en nog veel meer.

Uitvoering:

Transfarmers heeft een team van professionals met veel natuurkennis en leservaring. Dit team kan worden ingezet om bij u op school het EducatiePit-programma uit te voeren. Dit kan door het daadwerkelijk geven van de ontwikkelde lessen. Daarnaast is het ook mogelijk dat Transfarmers haar kennis en ervaring doorgeeft door middel van een training. Door deze training te volgen, kunnen leerkrachten en of vrijwilligers zelfstandig EducatiePit uitvoeren. Samen met de trainers wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn op de locatie en wat de vragen en behoeften zijn van de school om met dit programma aan de slag te gaan. Op elke plek, bij elke school en voor elke doelgroep kan het EducatiePit-programma op maat worden gemaakt.

EducatiePit is een project van Transfarmers,

Transfarmers wil graag haar kennis en kunde delen over een groene ‘zelfmaakmaatschappij’. Zij wil scholen stimuleren meer naar buiten te gaan. Leren door te doen en te ondervinden zijn hierbij het uitgangspunt. We willen kinderen leren welke invloed ze hebben op hun omgeving. We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling en laten een verbinding van het eigen handelen op de natuur en de samenleving ervaren. Het uitgangspunt hierbij is circulair denken en handelen.

introductie- EducatiePit